Dienstverlening

Strategisch advies

Een herbestemming of ontwikkeling van vastgoed begint met het in beeld brengen van uw vraagstuk. Daarbij start ik met luisteren, het stellen van vragen en formuleren van uitgangspunten. Daarna wordt een gewenst resultaat bepaald op basis van uw wensen, een situatie analyse en inspiratie van referenties. De financiële haalbaarheid van dit gewenste resultaat wordt door middel van diverse scenario’s onderzocht. Vervolgens wordt er een strategisch actieplan opgesteld.

Dit is een concreet plan met een inspirerende visie, heldere doelen, een strategie, concrete acties en financieel inzicht.

Conceptontwikkeling

Vastgoed ontwikkelen of herbestemmen vraagt om een creatieve, ondernemende en inspirerende aanpak. Daarvoor ontwikkel ik concepten met als doel om een betekenisvolle plek te creëren. Een verhaal, rode draad en inspiratiebron om nieuwe gebruikers te verbinden aan de ontwikkeling. Een concept biedt houvast in het maken van keuzes. Voor partijen die verbonden zijn aan de ontwikkeling tot aan keuzes voor materiaal, exploitatievormen en vormgeving.

Conceptueel denken en werken staan centraal  in mijn werkwijze en bevatten belangrijke elementen zoals de historie, actuele behoeftes en een heldere visie voor het toekomstige gebruik en bijbehorende partners.

Selectie

Bij het herbestemmen of ontwikkelen van vastgoed krijgt u te maken met een grote diversiteit aan partijen. Van adviseurs en aannemers tot nieuwe huurders of potentiële kopers. Ieder vraagstuk is uniek en vraagt om specifieke adviseurs, bouwers, installateurs, maar ook om nieuwe gebruikers die passen bij uw uitgangspunten en de plek. Het selecteren van het juiste team, zowel in uw organisatie als in het bouwteam, adviseurs en nieuwe gebruikers, is daarom belangrijk om tot een succesvol project te komen. Bij het samenstelen van deze teams zoek ik naar de juiste referenties, expertise, gelijke waarden en prettige personen om mee samen te werken. Zo ontstaat er een team dat past bij uw organisatie, de opgave en samen wil werken aan een betekenisvolle plek.

Procesmanagement

Een van de kritische factoren voor het succesvol creëren van een betekenisvolle plek, is het bewaken van het concept en businesscase in de realisatiefase. Met veel partijen en stakeholders aan boord is het van belang om de rode draad te bewaken. Daarom zorg ik er van initiatief tot aan oplevering voor dat deze rode draad gevolgd wordt in het project. Hierbij werk ik samen met een netwerk aan professionals om gedurende het gehele project de juiste expertise te kunnen inzetten. Op deze manier heeft u als opdrachtgever één aanspreekpunt en worden kwaliteit, continuïteit en budgetten gewaarborgd.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Over Marco Baetsen

Mijn missie is om betekenisvolle plekken te creëren bij herbestemming of ontwikkeling van vastgoed. Plekken die ertoe doen, passen in hun omgeving, aansluiten op actuele behoeftes en recht doen aan de historie. Waar mensen zich thuis voelen, nieuwe connecties ontstaan, plekken die inspireren.
Daarbij ontwikkel ik heldere adviezen, aantrekkelijke concepten mét toekomstige gebruikers, effectieve strategieën, stel ik de juiste teams samen en ben ik graag betrokken van begin tot oplevering.

Maak kennis

met Marco Baetsen