Dienstverlening

Haalbaarheidsonderzoeken

Een herbestemming of ontwikkeling van vastgoed begint met het onderzoeken van mogelijkheden van nieuwe functies. Dit onderzoek brengt de huidige situatie in beeld, schetst een beeld van de lokale marktomstandigheden en brengt kansrijke scenario’s in beeld.

In nauw overleg met de opdrachtgever, betrokkenen en toekomstige gebruikers verkennen we samen welke mogelijkheden voor herbestemming of ontwikkeling kansrijk én financieel haalbaar zijn.

Conceptontwikkeling

Vastgoed ontwikkelen of herbestemmen vraagt om een creatieve, ondernemende en inspirerende aanpak. Daarvoor ontwikkel ik concepten als basis voor de nieuwe functie van uw vastgoed. Een verhaal, rode draad en inspiratiebron om nieuwe gebruikers te verbinden aan de ontwikkeling. Tevens biedt het concept houvast in het maken van keuzes, zowel voor partijen die verbonden worden als materiaal, exploitatievormen en vormgeving.

Het concept staat centraal in mijn werkwijze en bevat belangrijke elementen zoals de historie, betekeniswaarde en visie voor het toekomstige gebruik.

Planvoorbereiding

Om een locatie aan te kopen, te ontwikkelen, nieuwe gebruikers en partners of subsidies te verwerven is een gedegen plan een belangrijke onderlegger. Daarbij maak ik gebruik van bidbooks: sterke visuele documenten die met zorgvuldig gekozen tekst het plan toelichten. Op deze manier wordt het plan visueel weergegeven, met daarbij de benodigde tekstuele en financiële onderbouwing.

Projectleiding

Bij het ontwikkelen of herbestemmen van gebouwen zijn vele partijen betrokken, van ambtenaren tot ondernemers, aannemers, architecten, adviseurs en omwonenden. Een van de kritische factoren om tot een succesvol resultaat te komen is het bewaken van kwaliteit, continuïteit en budgetten. Daarom draag ik van initiatief tot aan oplevering zorg voor zorgvuldige projectleiding. Daarbij werk ik samen met een netwerk aan professionals om gedurende het gehele project de juiste expertise in te zetten. Op deze manier heeft u als opdrachtgever één aanspreekpunt en worden kwaliteit, continuïteit en budgetten gewaarborgd.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Over Marco Baetsen

Sinds 2012 ben ik actief als ontwikkelaar in het herbestemmen van vastgoed, ik heb een passie voor erfgoed en wordt gedreven door creativiteit. Het ontwikkelen van een concept dat zowel de financiële als maatschappelijke waarde waarborgt staat centraal in mijn werkwijze. Samen met toekomstige gebruikers en betrokkenen ontwikkel ik zo vastgoed vanuit een wij-perspectief.

Maak kennis

met Marco Baetsen