Fort Beneden Lent

Haalbaarheidsonderzoek

In opdracht van BOEi heb ik voor gemeente Nijmegen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van Fort Beneden Lent. Dit bijzondere fort is momenteel in eigendom van Staatsbosbeheer. In verband met de omringende nieuwbouwontwikkeling Hof van Holland (ca. 3000 woningen) wil gemeente Nijmegen het fort inzetten om wijkondersteunende en recreatieve voorzieningen te realiseren. Doel van het onderzoek was om scenario’s voor herbestemming op te stellen om inzicht te verschaffen in de cultuurhistorische en bouwkundige kwaliteiten van het fort, kosten, kansrijke functies en exploitatiemogelijkheden.