Linie van du Moulin

Haalbaarheidsonderzoek

In opdracht van BOEi heb ik voor gemeente Maastricht een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemming van de Linie van du Moulin te Maastricht. De 17e-eeuwse verdedigingslinie bestaat uit grootschalige bovengrondse werken en maar liefst 11 kilometer aan ondergrondse tunnels. Doel van het onderzoek was om kansrijke mogelijkheden te bepalen om de linie in te zetten om verblijfstoerisme te stimuleren en economische dragers te vinden voor de benodigde restauratiewerkzaamheden.