Herbestemming Ald Weishoès

Conceptontwikkeling / Contractvorming / Haalbaarheidsonderzoek / Planvoorbereiding / Projectleiding

In opdracht van woningcorporatie Antares heeft Stadsbouwers zorg gedragen voor de procesbegeleiding van de herbestemming en restauratie van het Ald Weishoès in de binnenstad van Venlo van onderzoek tot en met oplevering. Dit rijksmonument, met een gevel daterend uit 1611, is een van de bekendste gebouwen die Venlo rijk is. Waar het pand in het verleden onder andere als Latijnse school, wees- en verzorgingstehuis heeft gediend, bood het de afgelopen jaren onderdak aan diverse verenigingen van Venlo.

Door de jaren heen was het Ald Weishoès een plek waar vele Venlonaren mooie herinneringen aan hebben opgedaan. Dit maakt dat het pand van betekenis is voor velen. Vanuit historische analyses en persoonlijke gesprekken met betrokkenen, oud bewoners, vrijwilligers en bezoekers is deze betekenis vertaald naar het nieuwe concept Stadsherberg Ald Weishoes: ‘ein thoes boetenshoes’. Er is een aanzienlijke investering gedaan in het pand om weer aan huidige standaarden te voldoen, met nieuwe functies als studentenhuisvesting, herberg, restaurant en het behoud van de gemeenschapsaccommodatie.

Het project startte met een haalbaarheidsonderzoek, vervolgens de ontwikkeling van het concept Stadsherberg Ald Weishoès, selectie van nieuwe huurders en bouwpartners, contractvorming, werving van verenigingen, de vergunningsprocedure en realisatie met het bouwteam. Het pand is sinds oktober 2022 geopend, iedere dag te bezoeken en is weer een plek van betekenis geworden voor vele Venlonaren, verenigingen, bezoekers, toeristen en studenten.