Herbestemming St. Jozefhuis Heilig Hartklooster Steyl

Planvoorbereiding / Procesbegeleiding

Het prachtige 19e eeuwse Heilig Hartklooster te Steyl is gebouwd in neogotische stijl en heeft naast het omvangrijke moederhuis diverse bijgebouwen, waar het Jozefhuis er een van is. Deze voormalige woning met timmerwerkplaats is tekenend voor de autarkie van het klooster en is oorspronkelijk omstreeks 1913 gebouwd. Nu er geen timmerwerklui meer wonen op het klooster en de timmerwerkplaats al geruime tijd leegstaat zijn de zusters voornemens dit rijksmonument een nieuwe bestemming te geven. In opdracht van de Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest heb ik het proces van de herbestemming van het St. Jozefhuis naar vijf levensloopbestendige woningen begeleid tot aan het verkrijgen van de vergunning voor het nieuwe plan. Naast het onderzoek en coördinatie va dit proces heeft tevens een bouwteamselectie plaatsgevonden samen met Verheijen Smeets Architecten.