Herbestemmingsonderzoek Heilig Hartkerk

Haalbaarheidsonderzoek

In opdracht van de Federatie Parochies Sint Martinus zijn partijen geselecteerd voor bouwkundig en constructief onderzoek met specifieke kennis van kerken, als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek.