Jachtslot Mookerheide

Conceptontwikkeling / Haalbaarheidsonderzoek / Projectleiding

In opdracht van Natuurmonumenten is samen met Rinx Vastgoedontwikkeling onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden van het Jachtslot Mookerheide. Het in Jachtslot heeft geruime tijd als hotel- en horecafaciliteit gediend en heeft een zeer bijzonder hoogwaardig interieur en exterieur. In een procesgericht onderzoek wordt samen met potentiële gebruikers en betrokkenen het meest kansrijke scenario opgesteld voor herbestemming van het Jachtslot.