Leerlokaal KVL

Conceptontwikkeling / Planvoorbereiding

Het project: Leerlokaal KVL was opgezet door de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het programma: de Erfgoedfabriek, om jongeren te enthousiasmeren voor het herbestemmen en restaureren van cultureel erfgoed. Dit rijksmonument was het oudste gebouw op het KVL terrein waar de voormalige Leerfabriek nieuw leven werd ingeblazen. De Leerfabriek die in haar gloriedagen meer dan 1200 werknemers in dienst had, opereerde internationaal en was toen de grootste fabriek in Europa. Ondanks dat de fabriek voor jaren leeg had gestaan was de sfeer van arbeid, kracht en historie duidelijk voelbaar.
Als conceptontwikkelaar heb ik samen met andere jongeren zorg gedragen voor de herbestemming van het rijksmonument. Als onderdeel van de visie om stakeholders, omwonenden en lokale organisatie mee te nemen in het proces van de herbestemming, zijn ‘Huiskamersessies’ georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn omwonenden, ondernemers en zelfs oud-werknemers uitgenodigd om in een informele sfeer nieuwe functies van het gebouw te verkennen.
Deze sessies leidde tot twee concepten: een tentoonstelling over de historie van de Leerfabriek en een hub voor het werven van talent voor toekomstige ondernemers van het KVL terrein. Daarnaast prikkelde deze sessies twee lokale ondernemers die momenteel het pand huren van de nieuwe eigenaar BOEi.