Visie en strategie ontwikkeling stadsdeelcentrum Blerick

Conceptontwikkeling / Planvoorbereiding

In opdracht van de ondernemersvereniging BIZ Blerick heb ik een visie ontwikkeld voor de toekomst van stadsdeelcentrum Blerick samen met een groot aantal stakeholders. Op basis van een diepgaand veldonderzoek en trends in ontwikkelingen van kleinere winkelcentra is een, door alle stakeholders gedragen, visie ontstaan. Vervolgens is deze visie vertaald naar een strategie en een uitvoeringsplan waarin concrete maatregelen beschreven zijn. Tevens heeft gemeente Venlo op basis van dit plan budget vrijgemaakt om te investeren in de ontwikkeling van het stadsdeelcentrum Blerick.